JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONICU CETINJE ODRŽALA RADIONICU ZA RODITELJE

Stručni radnici JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje održali su radionicu na temu “Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja”, dana 26.12.2023. godine u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju na Cetinju. Imajući u vidu činjenicu da je vršnjačko nasilje problem cijelog društva, te da se pri sprečavanju i prevenciji istog, značajno treba fokusirati na saradnju sa porodicom, u kojoj dijete stiče temeljne vrijednosti i usvaja dominantne obrasce ponašanja, radionica je bila namijenjena roditeljima djece predškolskog i školskog uzrasta.

Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja

Predavanje je obuhvatalo tri tematske cjeline, i to: vršnjačko nasilje (oblici, uzroci, posljedice), adekvatno vršenje roditeljskog prava (rana iskustva, traume, društveni kontekst, principi pozitivnog roditeljstva) i odredbe Porodičnog zakona (prava djece, prava i dužnosti roditelja, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta). Takođe, roditelji su upoznati sa ulogom i nadležnostima centara za socijalni rad u slučajevima vršnjačkog nasilja, kao i sa funkcionisanjem Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje.

Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja

Radionica je bila interaktivnog tipa. Roditelji su pokazali izuzetnu zainteresovanost za temu, kao i za dalju saradnju sa stručnim radnicima Centra. Dijelili su svoja iskustva i dileme, i u okviru prijatne atmosfere su imali mogućnost da dobiju smjernice i odgovore na konkretna pitanja.

Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja

 

Danilovgrad: Saopštenju povodom dodjele novogodišnjih paketića

Saopštenje povodom dodjele paketića 31241155

Dodijeljeni paketići za djecu bez roditeljskog staranja u Baru

"Potpredsjednica Opštine Tanja Spičanović uručila je djeci slatke paketiće, kao i novčana sredstva u pojedinačnom iznosu od 100 eura", saopštila je lokalna samouprava.

5539503 img1ef45c242b9d891b53a6d4a6e6636cbcv ls

Opština Bar je, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, i ove godine organizovala novogodišnji prijem za djecu bez roditeljskog staranja i njihove hranitelje.

"Potpredsjednica Opštine Tanja Spičanović uručila je djeci slatke paketiće, kao i novčana sredstva u pojedinačnom iznosu od 100 eura", saopštila je lokalna samouprava.

Druženje sa mališanima upriličeno je u jednoj igraonici, koja je ustupila prostor bez naknade, a angažovali su i Djeda mraza.
 

"Uz pjesmu i zabavu, Deda mraz je djeci uručio personalizovane poklone, pažljivo birane od strane zaposlenih u Centru za socijalni rad, a koji su kupljeni od donatorskih priloga brojnih lokalnih preduzetnika i privrednih društava. Ova jedinstvena i pozitivna praksa Opštine i Centra za socijalni rad bila je prilika da grad Bar još jednom pokaže svoje humano lice, ali i da se promoviše hraniteljstvo kao jedan od najboljih načina zaštite i odgajanja djece bez roditeljskog staranja", zaključuje se u saopštenju.

Preuzeto sa: Dodijeljeni paketići za djecu bez roditeljskog staranja u Baru (vijesti.me)

Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

milica 1024x600 1Milica Krivokapić

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici konstatovao je brojne izazove, a između ostalog narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, kao i nedosljedno sprovođenje postojećih procedura i protokola koji postoje u školama – kazala je za Radio Cetinje rukovoditeljka Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, psihološkinja Milica Krivokapić.

Podsjetimo, Memorandum o saradnji lokalnih institucija i organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja potpisan je u junu 2023. godine. Shodno istom, formiran je Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje. Tim povodom razgovarali smo sa rukovoditeljkom Lokanog tima, Milicom Krivokapić.

RTV Cetinje: Kako tim funkcioniše i u kom pravcu su usmjerene aktivnosti?

Krivokapić: Članovi tima su svjesni da je njihova misija od ključnog značaja za obezbjeđivanje sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici, te je svako ponaosob na početku rada izrazio značajnu motivaciju i želju da pruži svoj puni doprinos za rješavanje ovog problema. Članovi Tima sastaju se minimum jednom mjesečno i tom prilikom rade na osmišljavanju aktivnosti usmjerenih na prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja. Sagledavajući ovaj problem holistički, dato je mnoštvo konstruktivnih, preciznih i konkretnih predloga za postupanje Tima u periodu od naredna četiri mjeseca. Naime, utvrđeno je da je za početak neophodno izvršiti istraživanje, koje bi obuhvatilo sve školske ustanove, svaki razred, odjeljenje i đaka u njemu, kako bi se napravio realan uvid u prisustvo ove problematike. Sada se radi na kreiranju adekvatnog upitnika koji bi se sprovodio, kada se steknu uslovi za realizaciju istraživanja.
Utvrđeno je da postoji potreba za usavršavanjem osoba koje dolaze u kontakt i rad sa djecom, u prvom redu nastavnika, kako bi na adekvatan i dovoljno stručan i profesionalan način adekvatno pomogli djeci koja se suočavaju sa vršnjačkim nasiljem.
U planu je i organizovanje radionica za nastavni kadar, roditelje, kao i za djecu, i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu.

RTV Cetinje: Da li su uočeni neki izazovi koji postoje u društvu, a koji mogu uticati na pojavu i porast vršnjačkog nasilja u Prijestonici?

Krivokapić: Konstatovani su izazovi koji nesumnjivo postoje, a odnose se na: narušeno poverenje djece sa odraslima, narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, neupućenost u nadležnosti lokalnih institucija i servisa podrške koji postoje na nivou grada za djecu, mlade i njihove porodice, zatim, nedostatak kadra uslovljen važećim zakonskim regulativama, kao i nedoslijedno sprovođenje postojećih procedura i protoklola koji postoje u školama, a tiču se suzbijanja i prevencije vršnjačkog nasilja.

RTV Cetinje: Da li su do sada realizovane i neke konkretne aktivnosti povodom pojave vršnjačkog nasilja?

Krivokapić: Početkom novembra, na inicijativu Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, održan je sastanak sa direktorima škola na Cetinju, kome su se samo odazvali direktorica JU Gimnazija Cetinje i direktor JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“, iako su bili pozvani direktori svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Cetinje. Direktorima je ukazano na to koliko je značajno da nastavnici koji su u svakodnevnom kontaktu sa djecom budu senzibilisani, pogotovo kada je u pitanju tema vršnjačkog nasilja ili nasilnog ponašanja. Vrlo precizno su upoznati sa nadležnostima Centra za socijalni rad i Odjeljenja bezbjednosti u slučajevima vršnjačkog nasilja i izražena je spremnost i otvorenost za zajedničku saradnju u pogledu preventivnih aktivnosti, koje bi mogle doprinijeti smanjenju ove pojave.
Osim toga, učenici Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ pripremili su Izložbu đačkih radova na temu nasilja.

RTV Cetinje: Šta je sljedeći korak koji ste planirali?

Krivokapić: Iako su prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji bili uključeni predstavnici Savjeta roditelja (vrtića i osnovnih škola), nažalost, na do sada održanim sastancima uglavnom su odsustvovali i nijesu se uključivali u planiranje bilo kojih aktivnosti. Neminovno je da je vršnjačko nasilje problem cijelog društva, ali najznačajniji uticaj na djecu može ostvariti njihova porodica, a posebno roditelji. Zaista se predstavnici institucija/organizacija, koji se žele ozbiljno baviti ovom problematikom i to na potpuno dobrovoljnoj osnovi (dakle, bez ikakve novčane nadoknade) suočavaju sa posebnim poteškoćama, ukoliko ne mogu računati na saradnju sa roditeljima djece zbog kojih sve zapravo i radimo. S tim u vezi, mogu da najavim i radionicu namijenjenu roditeljima, koja će biti održana danas i to na temu “Adekvatno vršenje roditeljskog prava i prevencija vršnjačkog nasilja”.

Preuzeto sa: Krivokapić: Brojni izazovi pred Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju - Cetinjski List

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik obilježio 60 godina rada ustanove

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je obilježio  60 godina rada ustanove.

Naime, Centar  za socijalni rad je osnovan davne 1963. godine i od tada je postao nezaobilazna insitucija koja pruža pomoć i podršku onima kojima je najpotrebnije.

Rad stručnih radnika i svih zaposlenih u ovoj ustanovi nije samo administrativni posao, već je i posvećenost ljudima, razumijevanje njihovih problema i traženje rješenja koja će unaprijediti kvalitet života naših naših građana.

Centar za socijalni rad ne pomaže samo pojedincima i porodicama u krizi već i aktivno radi na stvaranju ambijenta u kome svaki pojedinac ima prilku da ostvari svoj puni potencijal poštujući temeljne vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, jednakosti i privlačnosti.

U prethodnih 60 godina suočavali smo se sa brojnim izazovima ali smo se izborili, zahvaljujući podršci resornog Ministrastva, Lokalne zajednice, NVO  kao i drugih partnera.

 

ZAUSTAVIMO NASILJE NAD ŽENAMA

Nasilje u porodici jedan je od najpodmuklijih oblika nasilja nad ženama. Ono se događa u svim društvenim slojevima, bez obzira na godine starosti, tokom svih godišnjih doba i akcenat na podršku ženama i njihovom pravu na zaštitu treba biti stalno prisutna, a ne samo tokom “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Nasiljem se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno. Žrtva nasilja ima pravo na psiho-socijalnu i pravnu pomoć, socijalnu i medicinsku zaštitu, u skladu sa zakonom.

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, zajedno sa jednim od najpoznatijih i najpriznatijih crnogorskih rukometaša, Milošem Vujovićem, želi podsjetiti sve žene na njihovu vrijednost, kao i na pravo na sistem podrške koji im pripada.

 Da podsjetimo, nasilje možete prijaviti putem sljedećih brojeva telefona:

  • 122 – Policija; 
  • 080 111 111 - Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici:
  • 19977 – Jedinstvena besplatna info linija centara za socijalni rad

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti