JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Obrasci zahtjeva

pdfZahtjev za ostvarivanje prava na materijalno obezbjedjenje.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na materijalno obezbjedjenje.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na troškove sahrane.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na troškove sahrane.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu rođenja djeteta.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu rođenja djeteta.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za djecu.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za djecu.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.docx


pdfZahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknadu zarade za usvojiteljsko ili hraniteljsko odsustvo.pdf

docxZahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju naknade zarade i naknadu zarade za usvojiteljsko ili hraniteljsko odsustvo.docx

 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Novosti