JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Zakoni

PORODIČNI ZAKON

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTITI

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJECJOJ ZASTITI 66-2016

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJECJOJ ZASTITI_1_17

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJECJOJ ZASTITI 42_17

ZAKON O IZVRSENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA CRNE GORE U-I BROJ 6-16 OD 19. APRILA 2017. GOD_42_17

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJECJOJ ZASTITI_PRECISCEN TEKST_31.7.2017.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POVLASTICI NA PUTOVANJE LICA SA INVALIDITETOM

ZAKON O POVLASTICI NA PUTOVANJE LICA SA INVALIDITETOM_PRECISCEN TEKST_31.07.2017.

ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA LICA SA INVALIDITETOM SA OPCIONIM PROTOKOLOM

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM

ZAKON O POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE SAVJETA EVROPE O SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

ZAKON O POVLASTICI NA PUTOVANJE LICA SA INVALIDITETOM

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA

GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU DJELATNOST

GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU DJELATNOST

ZAKON O DRŽAVNOJ IMOVINI

ZAKON O UPRAVLJANJU I UNUTRAŠNJIM KONTROLAMA U JAVNOM SEKTORU

ZAKON O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI STRANACA

 

 

 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Novosti