JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Održana završna konferencija projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“

saopštelje 20917 2Dana 20.09.2017.godine u Hotelu „Ramada“ u Podgorici održana je završna konferencija projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“ koji se realizuje u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”, a finansira iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

U svom uvodnom izlaganju ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić je podsjetio da je glavni cilj projekta unaprijeđenje saradnje između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad kako bi se radno sposobnim korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice pružile kvalitetnije usluge. Primjena novih metoda rada između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad, koje podrazumijevaju formiranje multidisciplinarnih timova, predstavlja jednu vrstu personalizovanja pristupa osjetljivim ciljnim grupama. Na taj način će se povećati zaposlenost i unaprijediti socijalna integracija ciljnih grupa.

Pored ministra Purišića, uvodno izlaganje na konferenciji imao je i šef sekotra za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gospodin Hermann Spitz.

O projektu i postignutim rezultatima su govorili Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije i EU fondove, Goran Kuševija generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Suljo Mustafić, direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Iva Vujović, samostalna savjetnica u direktoratu za finansiranje i ugivaranje sredstava EU pomoći (CFCU). Tokom ovog dijela konferencije govornici su se osvrnuli na značaj Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”, kako u ovom trenutku tako i za IPA II finansijsku perspektivu. Takođe, predstavnici korisničkih institucija projekta su, sa aspekata institucija koje predstavljaju, govorili o značaju samog projekta za zaposlene u ovim insitucijama i o značaju za ciljnu grupu koja će primjenom novih metoda rada biti u mogućnosti da uz podršku službi rješavaju probleme, da se osnaže i razviju sposobnosti za aktivno prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije.

Robert Babič, direktor projekta WYG International, Vanja Hazl, voditeljka projekta i ključna ekspertkinja 1, i Tatjana Tihomirović, ključna ekspertkinja 2 su detaljno predstavili aktivnosti i rezultate projekta i dali preporuke za naredni period.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za zapošljavanje i područnih jedinica, centara za socijalni rad, Ministarstva evropskih poslova i Ministarstva finansija.

 PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzetu sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/176387/SAOPsTENJE-Odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-Saradnja-izmedu-Zavoda-za-zaposljavanje-Crne-Gore-i-centara-za-socijalni-rad.html

 

Završni sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“

saopštelje 20917 1Dana 20. septembra 2017. godine, u Hotelu “Ramada”, održan je završni sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sastanak Upravnog odbora otvorio je direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, gdin Goran Kuševija koji je pozdravio prisutne i zahvalio se projektnom timu na saradnji, uloženom trudu i postignutim rezultatima, ističući značaj isith za zaposlene u Zavodu za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i za radno sposobne korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Nakon izlaganja, dao je riječ direktoru projekta WYG International-a gdinu Robertu Babiču koji je pozdravio prisutne i kratko se osvrnuo na postignute rezultate.

Voditeljica projekta Vanja Hazl detaljno je predstavila Završni izvještaj projekta, koji uključuje aktivnosti i rezultate svih komponenti projekta kao što su:

- Analiza sadašnje situacije u sektoru socijalne inkluzije na osnovu kojeg je izrađen Izvještaj o sadašnjem stanju u sektoru socijalne inkluzije u Crnoj Gori;

- Ažurirana baza podataka pripadnika RE populacije koji učestvuju na obukama/programima zapošljavanja;

- Identifikovane potrebe za obukama i pripremljen program obuka za rad sa osjetljivim ciljnim grupama;

- Preporuke ministarstvu rada i socijalnog staranja o sadržaju nacrta Sporazuma o saradnji ZZZCG i CSR;

- Sporazum o saradnji između ZZZCG i CSR ;

- Sprovedena kampanja kako bi se informisale najugorženije grupe o novim metodama rada ZZZCG i CSR.

Ekspertkinja Tatjana Tihomirović posebnu pažnju posvetila je komponenti 4 projekta, u ovkiru koje su sprovedene obuka potencijalnih aplikanata za projekte Evropskog strukturnog fonda i obuka za korisnike grant šeme “Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije”.

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora i njihove zamjene: Ana Stijepović, direktorica Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, Ljulje Dušaj samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Iva Vujović, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija i Ljiljana Nišavić savjetnik u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Takođe, sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gdin Roman Boitard i gđa Chiara Iascone.

Sastanku je prisustvovala i koordinatorka projekta,Katja Vukotić.

Predstavnica WYG International konzorcijuma Ana Mirić je takođe bila prisutna na sastanku.

Projekat je sprovodio konzorcijum u čijem sastavu su WYG International i WYG Savjetovanje, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad. Zvaničan završetak projekta je 30.septembar 2017.godine.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/176407/SAOPsTENJE-Zavrsni-sastanak-Upravnog-odbora-projekta-Saradnja-izmedu-Zavoda-za-zaposljavanje-Crne-Gore-i-centara-za-socijalni-ra.html

Održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“

ipa 09012017 1Dana 25. jula 2017. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sastanak Upravnog odbora otvorio je direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, gdin Goran Kuševija koji je pozdravio prisutne i osvrnuo se na period implementacije projekta i postignute rezultate. Nakon izlaganja, dao je riječ voditeljici projekta Vanji Hazl.

Treći šestomjesečni izvještaj projekta i plan aktivnosti za naredni period predstavila je Vanja Hazl. Prilikom predstavljanja navedenog izvještaja fokusirala se na sprovedene aktivnosti, način sprovođenja istih, kao i na dosadašnje rezultate projekta.

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora i njihove zamjene: Ana Stijepović, direktorica JU Centra za socijalni rad Podgorica, Ivan Mitrović direktor u JU Centar za socijalni rad Nikšić, Ana Simonović, samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Marko Dragaš, samostalni svajetnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija i Iva Vujović, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija.

Sastanku je prisustvovala i koordinatorka projekta,Katja Vukotić.

Predstavnica WYG International konzorcijuma Ana Mirić je takođe bila prisutna na sastanku.

Projekat sprovodi konzorcijum u čijem sastavu su WYG International i WYG Savjetovanje, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad.

Projekat je vrijedan 413.000 eura i trajaće do kraja septembra 2017. godine

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/174958/SAOPsTENJE-Odrzan-je-cetvrti-sastanak-Upravnog-odbora-projekta-Saradnja-izmedu-Zavoda-za-zaposljavanje-Crne-Gore-i-centara-za-so.html

U Nikšiću održan okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse Crnoj Gori i zemljama EU”

ipa 090517 1U Nikšiću je u utorak, 9. maja 2017. godine održan okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse Crnoj Gori i zemljama EU” u organizaciji projektnog tima WYG International-a, koji realizuje projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“, a u partnerstvu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis. Projekat, čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja, sprovodi konzorciju WYG International iz Velike Britanije, u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“ i finansiran je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Okrugli sto je održan za predstavnike nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnike područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz Nikšića. 
Tokom trajanja okruglog stola Vanja Hazl, voditeljica tehničke pomoći projekta i Goran Milošević, ekspert na projektu, predstavili su nove metode rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad, kao i primjere dobre prakse socijalne aktivacije u zemljama Evropske unije. Takođe, grant korisnici iz Nikšića, među kojima su JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i Eparhija budimljansko-nikšićka, predstavili su projekte koji se realizuju u Crnoj Gori, a finansirani su iz Grant šeme Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica s invaliditetom i pripadnika RE populacije. Jelena Kovačević je ispred Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik predstavila projekat „Zanatskog kol centra za Rome i Egipćane“, kojim je predviđeno osposobljavanje pripadnika RE populacije za rad u zanatskim poslovima, što bi trebalo da unaprijedi njihovu zapošljivost. Đakon Konstantin Dojić prisutnima je predstavio projekat Eparhije budimljansko-nikšićke „Artos – Prilika svima“, kojim je planirana socijalna aktivacija osoba sa invaliditetom. 
Ekspert na projektu, Goran Milošević predstavio je dobru praksu u oblasti socijalnog preduzetništva u Sloveniji, na primjerima Romskog naselja Kamenci i Eko farme Korenika, što je kod prisutnih izazvalo veliku pažnju i razmjenu iskustva na temu mogućnosti osnivanja socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, koja bi uključila angažovanje osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije. Zaključak je bio da je za uspješan početak i razvoj navedenog potrebno povjerenje, saradnja i partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora.
Ukazujući na značaj uvođenja novih metoda rada, eksperti projektnog tima su istakli da je jedan od najboljih odgovora na socijalnu isključenost socijalna aktivacija osoba koje pripadaju osjetljivim grupama, s ciljem da im se omogući da riješe probleme, osnaže se i razviju sposobnosti za društvenu integraciju i zapošljivost. U svrhu postizanja navedenog cilja neophodno je otkloniti prepreke koje onemogućavaju osjetljivim kategorijama da se aktivnije uključe u društveni život i na tržište rada. Najvažniju ulogu u tome treba da uzmu javne institucije i organizacije civilnog društva, kao njihovi zastupnici koji treba da ih osnaže za aktivno učešće u društvenom životu. 
Zbog toga je neophodno poboljšati saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakli su predstavnici konzorcijuma WYG International u svojim obraćanjima prisutnima.

Predstavnici područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad uspješno završili obuku „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“

ipa 310117 1U Podgorici je u srijedu i četvrtak, 29 i 30. marta 2017. godine održana obuka za zaposlene u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centrima za socijalni rad na temu „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“. Obuke su realizovane u okviru druge komponente projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad, koji se sprovodi u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ i finansiran je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a projekat sprovodi konzorcijum WYG International iz Velike Britanije. Obuku je održao projektni tim u sljedećem sastavu, Vanja Hazl, voditeljica projekta tehničke pomoći, Lili Milošević, ekspertkinja na projektu-trenerica i Goran Milošević, ekspert na projektu-trener. 
Tokom dvodnevnog rada, kroz interaktivnu komunikaciju, učesnicima su predstavljena iskustva iz zemalja Evropske unije, kroz primjere dobre prakse u segmentima socijalne i politike zapošljavanja u EU, socijalnog preduzetništva i društvene aktivacije osjetljivih grupa u EU. Polaznici su posebno bili zaitneresovani za segment socijalnog preduzetništva, koje je predstavio ekspert Goran Milošević, kroz primjere dobre prakse i situaciju u Evropskoj uniji, ističući da trenutno u EU u toj oblasti radi oko 2 miliona organizacija, koje ostvaruju oko 10% BDP-a i zapošljavaju 6% svih zaposlenih u EU. 
Osnovna svrha obuke bila je poboljšanje praktičnih vještina polaznika u radu sa osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije i unaprijeđenje kapaciteta za upravljanje i saradnju zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje i centrima za socijalni rad u, u pružanju pomoći osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije prilikom zapošljavanja i društvene integracije. Eksperti su posebnu pažnju posvetili edukaciji polaznika u sljedećim oblastima: razvoj i implementacija individualnog plana aktivacije, praktični elementi efektivnosti individualnog planiranja aktivacije, rješavanje problema, multidisciplinarni timski rad, međuinstitucionalna saradnja, vještine komunikacije i timskog rada i mapiranje resursa i usluga u lokalnoj zajednici.
Nakon prvog dana obuke, u srijedu, 29. marta 2017. godine, održan je okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse u zemljama EU”. Pored projektnog tima i korisnika projekta, okruglom stolu su prisustvovali brojni predstavnici nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnici lokalne samouprave, područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz kontinentalnog regiona Crne Gore. Tokom njegovog trajanja voditeljica tehničke pomoći projekta, Vanja Hazl i ekspert na projektu, Goran Milošević, prisutnima su predstavili nove metode rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad i socijalnu aktivaciju, kroz primjere dobre prakse u zemljama Evropske unije. Goran Milošević predstavio je dobru praksu u oblasti socijalnog preduzetništva u Sloveniji, na primjerima Romskog naselja Kamenci i Eko farme Korenika, što je kod prisutnih izazvalo veliku pažnju i razmjenu iskustva na temu mogućnosti osnivanja socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, koja bi uključila angažovanje osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije. Zaključak je bio da je za uspješan početak i razvoj navedenog potrebno povjerenje, saradnja i partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora.
Ukazujući na značaj uvođenja novih metoda rada, eksperti projektnog tima su istakli da je jedan od najboljih odgovora na socijalnu isključenost socijalna aktivacija osoba koje pripadaju osjetljivim grupama, s ciljem da im se omogući da riješe probleme, osnaže se i razviju sposobnosti za društvenu integraciju i zapošljivost. U svrhu postizanja navedenog cilja neophodno je otkloniti prepreke koje onemogućavaju osjetljivim kategorijama da se aktivnije uključe u društveni život i na tržište rada. Najvažniju ulogu u tome treba da uzmu javne institucije i organizacije civilnog društva, kao njihovi zastupnici koji treba da ih osnaže za aktivno učešće u društvenom životu. 
Zbog toga je neophodno poboljšati saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakli su predstavnici konzorcijuma WYG International u svojim obraćanjima prisutnima.
 
PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja
 

Save

Održana obuka za predstavnike područnih jedinica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore i centara za socijalni rad i okrugli sto u Beranama

ipa 310117 1U srijedu i četvrtak, 22 i 23. marta 2017. godine u Beranama je održana obuka za zaposlene u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centrima za socijalni rad na temu „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“. Obuke su realizovane u okviru druge komponente projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad, koji se sprovodi u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ i finansiran je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a projekat sprovodi konzorcijum WYG International iz Velike Britanije. Obuku je održao projektni tim u sljedećem sastavu, Vanja Hazl, voditeljica projekta tehničke pomoći, Lili Milošević, ekspertkinja na projektu-trenerica i Goran Milošević, ekspert na projektu-trener. 
Tokom dvodnevnog treninga, učesnicima su predstavljena iskustva iz zemalja Evropske unije, kroz primjere dobre prakse u segmentima socijalne i politike zapošljavanja u EU, socijalnog preduzetništva i društvene aktivacije osjetljivih grupa u EU. Osnovna svrha obuke bila je poboljšanje praktičnih vještina polaznika u radu sa osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije i unaprijeđenje kapaciteta za upravljanje i saradnju zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje i centrima za socijalni rad, u pružanju pomoći osobama s invaliditetom i pripadnicima RE populacije prilikom zapošljavanja i društvene integracije. Eksperti su posebnu pažnju posvetili edukaciji polaznika u sljedećim oblastima: razvoj i implementacija individualnog plana aktivacije, praktični elementi efektivnosti individualnog planiranja aktivacije, rješavanje problema, multidisciplinarni timski rad, međuinstitucionalna saradnja, vještine komunikacije i timskog rada i mapiranje resursa i usluga u lokalnoj zajednici.
Nakon prvog dana obuke, u srijedu, 22. marta 2017. godine, održan je okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse u zemljama EU”. Pored projektnog tima i korisnika projekta, okruglom stolu su prisustvovali brojni predstavnici nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnici lokalne samouprave, područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz sjevernog regiona Crne Gore. Tokom njegovog trajanja voditeljica tehničke pomoći projekta, Vanja Hazl i ekspert na projektu, Goran Milošević, prisutnima su predstavili nove metode rada Zavoda za 
zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad i socijalnu aktivaciju, kroz primjere dobre prakse u zemljama Evropske unije. 
Ukazujući na značaj uvođenja novih metoda rada, eksperti projektnog tima su istakli da je jedan od najboljih odgovora na socijalnu isključenost socijalna aktivacija osoba koje pripadaju osjetljivim grupama, s ciljem da im se omogući da riješe probleme, osnaže se i razviju sposobnosti za društvenu integraciju i zapošljivost. U svrhu postizanja navedenog cilja neophodno je otkloniti prepreke koje onemogućavaju osjetljivim kategorijama da se aktivnije uključe u društveni život i na tržište rada. Najvažniju ulogu u tome treba da uzmu javne institucije i organizacije civilnog društva, kao njihovi zastupnici koji treba da ih osnaže za aktivno učešće u društvenom životu. 
Zbog toga je neophodno poboljšati saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakli su predstavnici konzorcijuma WYG International u uvodnom obraćanju. 

PR Služba Ministarstva rada i socijalnog staranja
 

Preuzeto sa:http://www.mrs.gov.me/organizacija/IV_IPA_Komponenta/170665/SAOPSTENJE-ZA-MEDIJE-Odrzana-obuka-za-predstavnike-podrucnih-jedinica-Zavoda-za-zaposljavnje-Crne-Gore-i-centara-za-socijalni-ra.html

Održana konferencija povodom promocije dodjele bespovratnih sredstava Evropske unije izabranim projektima Poziva "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i pripadnka RE populacije“

ipa 060317 1Konferencija povodom promocije dodjele bespovratnih sredstava Evropske unije izabranim projektima Poziva "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i pripadnika RE populacije“ u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja uz podršku IPA projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad” održana je danas, 06.03.2017. godine, u 09:15 časova, u Hotelu City, Podgorica.

U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), u novembru 2015. godine objavljen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i pripadnika RE populacije“ u vrijednosti od 800.000 eura.
Poziv je bio otvoren za socijalne partnere, nevladine organizacije, Zavod za zapošljavanje, licencirane organizatore obuka, poslodavce i opštine ... Poziv je pokrenut u cilju pružanja podrške projektima stručnog osposobljavanja, programima socijalne inkluzije i projektima zapošljavanja lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije, kako bi se unaprijedila socijalna uključenost lica sa invaliditetom i pripadnika RAE populacije, boljom integrisanošću u tržište rada.. 
Od ukupnog broja pristiglih prijedloga projekata, koji je bio 47, na kraju je devet (9) projekata dobilo šansu da se realizuje uz podršku Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).
Nosioci odabranih projekata su: opština Nikšić, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Eparhija budimsko-nikšićka, NVO Help, Centar za istraživačko novinarstvo, Radio Rožaje, Centar za socijalni rad Bar i Ulcinj, Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i NVO Mladi romi. 

Ukupna ugovorena vrijednost svih devet projekata iznosi oko 756 hiljada eura, od čega je učešće EU oko 639 hiljada eura, a nacionalno učešće oko 113 hiljada eura. 

Projekti treba da doprinesu poboljšanju socijalne inkluzije lica sa invaliditetom i pripadnika RAE populacije, koji su u nepovoljnom položaju, boljom integrisanošću u tržište rada.
 

Održan sastanak u cilju predstavljanja nacrta Sporazuma i novih metoda rada u okviru projekta “Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad”

ipa 632017Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad održali su u utorak, 21. februara 2017. godine sastanak u cilju predstavljanja nacrta Sporazuma i novih metoda rada između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad. Nacrt Sporazuma pripremljen je od strane konzorcijuma koji vodi WYG International i predstavlja jednu od aktivnosti projekta “Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad”, finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013”. Cilj Sporazuma je unaprijeđenje saradnje i uvođenje novih metoda rada ZZZCG i centara za socijalni rad u aktivaciji radon sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja, kako bi se povećala njihova zapošljivost i pristup tržištu rada.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, direktori centara za socijalni rad, direktorka ZZZCG i rukovodioci područnih jedinica ZZZCG, kao i predstavnici konzorcijuma WYG International.

Sastankom su predsjedavali Goran Kuševija, Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, direktorka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Vukica Jelić i Vanja Hazl, ključna ekspertkinja projekta od strane konzorcijuma WYG International.

U svom uvodonom obraćanju gospodin Goran Kuševija je pozdravio prisutne i zahvalio se ekspertima WYG Internationl konzorcijuma na vrijednom i iscprnom radu tokom pripreme nacrta Sporazuma. Izrazio je svoje vjerovanje da će u narednom period projekat doprinijeti kvalitetnijoj saradnji Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad kada je u pitanju proces radne aktivacije korisnika, dodajući da je zajednički cilj da ta ciljna grupa izađe iz stanja socijalne potrebe i bude aktivna na tržištu rada.

Gospođa Vukica Jelić, direktorka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore izrazila je veliko zadovoljstvo što prisustvuje sastanku na kome su predstavnici Ministarstva, centara za socijalni rad i Zavoda i iskazala potrebu za zajedničkim radom u cilju pružanja pomoći svim građanima koji koriste socijalnu zaštitu, da izađu iz stanja socijalne potrebe, da izađu na tržište rada i brinu o sebi i svojoj porodici.

Prisutnima se obratila i glavna ekspertkinja konzorcijuma WYG International, gospođa Vanja Hazl, koja je kratko predstavila projekat i prezentovala III komponentu projekta u okviru koje su razvijene nove metode rada i urađen nacrt Sporazuma o saradnji između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad. Napomenula je da su nove metode rada zasnovane na onome što ove institucije već imaju, samo poboljšano, kako bi zaista aktivirali pasivne građane koji su korisnici materijalnog obezbijeđenja, ali su radon aktivni i radon sposobni.

Učesnici sastanka saglasili su se da je potpisivanje Sporazuma neophodan korak u unaprijeđenju njihove saradnje i usluga. Planirano je da bude potpisan u maju mjesecu ove godine.

Održan početni “kick-off” sastanak za projekat “Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad”

kick of 150216Dana 15. februara 2016. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je “kick-off” sastanak kojim je obilježen zvanični početak sprovođenja projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Opšti cilj projekta je unapređenje socijalne inkluzije lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije kroz poboljšanje pristupa tržištu rada, i realizovaće se kroz četiri komponente. Prva komponenta projekta će obuhvatiti sprovođenje analize o trenutnoj situaciji u oblasti socijalne inkluzije, posebno u lokalnim biroima rada i centrima za socijalni rad, uključujući poslovna rješenja i kapacitete za aktiviranje i podršku grupama koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kroz drugu komponentu će se pružiti podrška u obučavanju službenika Zavoda za zapošljavanje, lokalnih biroa rada i centara za socijalni rad za rad sa teže zapošljivim licima i njihovo uključivanje u aktivne mjere na tržištu rada. Treća komponenta projekta će obuhvatiti izradu detaljnog sporazuma o saradnji između Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad, kao i sprovođenje kampanje za najugorženije grupe o mogućnostima njihovog uključivanja na tržište rada i o novim metodama rada ZZZCG i centara za socijalni rad. Konačno, kroz četvrtu komponentu projekta planirano je pružanje podrške korisnicima grantova, odnosno ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljenih kroz Poziv za podnosioce prijedloga projekata „Sprovođenje obuka i projekata zapošljavanja za lica sa invaliditetom i pripadnike RE populacije“. 
Ugovor je vrijedan 413.000 eura i trajaće 18 mjeseci.
Sastanku su prisustvovali: Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Marija Radenović, generalna direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija, Ana Stijepović, direktorica JU Centra za socijalni rad Podgorica, Mirjana Popović, predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, kao i službenici Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, službenici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, predstavnici CFCU-a u ulozi Ugovornog tijela i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Na sastanku su se predstavili eksperti koji će biti angažovani na realizaciji ovog projekta:
- Vanja Hazl, vođa tima;
- Tatjana Tihomirović, ključni ekspert za grantove;
kao i Mladen Vojković, direktor projekta.
Takođe, na sastanku je dogovoren i okvirni plan rada sa korisničkim institucijama u narednom periodu.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Novosti