SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Poslovna zgrada JU Centra za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje dobila je novo ruho

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje je na osnovu saglasnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja djel. broj 01-430-1118/23 od 26.05.2023. godine, dana 14.10.2023. godine završio radove na termofasadi zgrade Centra i krečenju prostorija Centra.
Radovi na izradi termofasade i krečenja su uradjeni u skladu sa Budžetom CG za 2023. godinu i Planom javnih nabavki za 2023. godinu. Radovi su tekli planiranim tokom i dinamikom i završeni su u roku predviđenim Ugovorom o izvođenju radova - izrada fasade na zgradi centra i krečenje unutrašnjih prostorija JU Centra za socijalni za Opštinu Bijelo Polje sklopljenim sa DOO "Permonte".

Saopštenje za stranke

Saopštenje za medije

JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje je u skladu sa Akcionim planom strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite održao promociju usluge nesrodničkog hraniteljstva. U okviru Dana otvorenih vrata, a sa idejom da SVAKO DIJETE TREBA PORODICU građani Bijelog Polja su na Gradskom trgu imali priliku da se direktno od stručnih radnika Centra za socijalni rad informišu o ovoj temi..Sugrađanima je podijeljen promotivni materijal a mogli su od stručnih radnika dobiti i podrobnije informacije o hraniteljstvu i upoznati se sa uslugom porodičnog smještaja-hraniteljstva kao privremenog oblika zaštite djece bez roditeljskog staranja. Promociji hraniteljstva su se pridružile i dvije aktivistkinje iz romske zajednice.
Standardni porodični smještaj-hraniteljstvo obezbjeđuje se djeci i mladima bez roditeljskog staranja i djeci i mladima čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, radi čuvanja,njege i vaspitanja do povratka roditeljima, usvojenja ili osamostaljivanja.
Brigom o djeci bez roditeljskog staranja, koja ne mogu da žive sa svojim roditeljima mogu da se bave oni koji su spremni da private brigu o djetetu, pruže mu ljubav, pažnju i toplinu porodičnog doma.
U toku Dana otvorenih vrata sugrađani su pozvani da podrže hraniteljstvo i prijave se za ovaj humani posao.

Bijelo Polje, 20.10.2021. godine.

DIREKTOR,
mr Vesna Minić

Plan rada JU Centra za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje na prijemu zahtjeva za ostvarivanje prava na DD

OBAVJEŠTENJE - JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavjestenje

Pogledaj još novosti