JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE: ZAJEDNO PROTIV NASILJA

S nadolazećim 25. novembrom, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja prema ženama, želimo vas pozvati da se pridružite kampanji Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica i Opštine Berane - "NE ĆUTI. PRIJAVI. UZ TEBE SMO". Ova kampanja nije samo podsjetnik na važnost osvještavanja o nasilju prema ženama, već i poziv na zajedničko djelovanje kako bismo stvorili sigurniji, poštovaniji svijet za sve. Naša kampanja ima za cilj podići svijest o različitim oblicima nasilja prema ženama - od fizičkog do emocionalnog i ekonomskog zlostavljanja. Želimo pokrenuti razgovor o važnosti prepoznavanja tih problema u našem društvu i pokrenuti zajedničke napore za njihovo rješavanje. Samo zajedno možemo stvoriti svijet u kojem svaka žena osjeća sigurnost, ljubav i poštovanje.

EDUKACIJA U SARADNJI SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

U srijedu 08. novembra 2023. godine, u okviru nastavnih sadržaja koji se planiraju u saradnji sa lokalnom zajednicom, četiri divne dame: Melisa Nikezić,( profesorka hemije u našoj školi), Jana Šekularac (Opstina Bar), Alma Hot (Centar bezbjednosti Bar) i Andrijana Raković (Centar za socijalni rad) organizovale su i održale interaktivno predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti i prevencija nasilja nad djecom i mladima”.
Tokom uvodnog izlaganja, inspektorka za maloljetničku delikvenciju i nasilje, Alma Hot upoznala je djecu da postoje brojni načini da se prijavi nasilje u školi, porodici, vršnjačko nasilje, … da bolje upoznaju sebe i svoje okruženje, da nauče da se nose sa promjenama i teškoćama koje donosi adolescencija, a koji ne uključuju ulazak u rizična ponašanja.
Psihološkinja, Andrijana Raković, je naglasila da pomoć mogu zatražiti od roditelja, psihologa, pedagoga, profesora ili stručne osobe i da u svojim problemima nijesu sami.
Psihološkinja Jana Šekularac, pokazala je učenicima kako izgledaju naočare za simulaciju uticaja alkohola, droga i umora na ljudski organizam. Bili su radoznali i poželjeli da ih isprobaju.
Učenici su sve vrijeme aktivno učestovali u razgovoru i postavljali pitanja. Najaktivniji i najbolji su nagrađeni, pa je tako podijeljeno 5 karata za bioskop i 5 karata za korišćenje staze za trčanje na stadionu Topolica.
❤Jedan divan primjer saradnje škole i lokalne zajednice, a za dobro svih.
 
 

Opština Bar: Edukacijom i prevencijom do očuvanja zdravlja mladih

Organizacijom niza edukativnih radionica u barskim osnovnim i srednjim školama Opština Bar obilježava mjesec novembar, koji je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti.

Imajući u vidu učestalost nasilja nad djecom i mladima i prepoznajući važnost rješavanja ovog problema, radionice se bave prevencijom vršnjačkog nasilja i bolesti zavisnosti, sa namjerom podizanja svijesti kod mladih o ozbiljnosti ovih pojava.

U okviru radionica, svi zainteresovani učenici imaju priliku da, korišćenjem specijalnih interaktivnih naočara koje je obezbijedila lokalna uprava, a koje simuliraju uticaj alkohola i narkotika, steknu utisak o načinima na koje alkoholisanost i PAS mogu uticati na obavljanje najjednostavnijih zadataka kao što su hodanje po pravoj liniji, stajanje na jednoj nozi, hvatanje loptice, sakupljanje sitnih predmeta i slično.

Lokalna uprava je, u saradnji sa JU Kulturni centar Bar, obezbijedila i po 5 karata za bioskopske projekcije za svaku od škola koje su namijenjene najaktivnijim učesnicima, kao i isti broj godišnjih karata za korišćenje atletske staze „Sportsko-rekreativnog centra“.

Ovu aktivnost, Opština Bar realizuje u saradnji sa Regionalnim centrom bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenje bezbjednosti Bar i sa Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

U nastavku obilježavanja mjeseca novembra, lokalna uprava će sprovesti i aktivnosti pod nazivom „Sportom protiv droge“, koje će obuhvatiti posjetu sportskim klubovima u gradu i demonstraciju uticaja alkohola i psihoaktivnih supstanci članovima klubovima, sa namjerom uviđanja štetnog uticaja na bavljenje sportom.

Ovim intervencijama, Opština Bar još jednom potvrđuje svoj odgovoran odnos prema mladima i posvećenost unaprijeđenju njihovog položaja, kao posebno važnog dijela lokalne zajednice.
 

Opština Bar: Formiran Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima

lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom 702x336

Opština Bar formirala je Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima čiji je osnovni zadatak vršenje kontinuiranog monitoringa i izrade plana aktivnosti za prevenciju i postupanje u slučajevima nasilja, a sve u cilju kreiranja sigurnijeg i saosjećajnijeg okruženja za rast i razvoj omladinske populacije.

Multisektorski Lokalni tim čine predstavnici opštinskih organa i službi, Skupštine opštine, Centra bezbjednosti Bar, Centra za socijalni rad opština Bar i Ulcinj, Opštinske organizacije Crveni krst Bar, JU Dom zdravlja Bar, LJE Radio Bar, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine iz reda direktora, stručnih saradnika, roditelja i učenika.

U okviru dosadašnjih aktivnosti Lokalnog tima, članovi su predstavili mjere koje u cilju prevencije ovog problema vrše institucije koje predstavljaju, upućujući sugestije i prijedloge na čemu je potrebno dodatno raditi kako bi se sa lokalnog nivoa doprinijelo rješavanju sve učestalijih slučajeva vršnjačkog nasilja. Usvojen je i Nacrt plana aktivnosti koji će Sekretarijat za sport i mlade Opštine Bar, kao inicijator formiranja Lokalnog tima, uvrstiti u dalju proceduru, sa namjerom da se u što kraćem roku otpočne sa aktivnostima koje će doprinijeti prevenciji,

“Ovim intervencijama Opština Bar potvrđuje svoju posvećenost jačanju uloge lokalne zajednice u rješavanju društvenih problema, posebno onih koji se tiču razvoja djece i mladih i obezbjeđivanja njihove sigurne budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Preuzeto sa: http://barinfo.me/opstina-bar-formiran-lokalni-tim-za-prevenciju-nasilja-nad-djecom-i-mladima/?fbclid=PAAabpP-ZJRLEPCCz2EtDnnmTFHqkbBeX6zGuSMV6WZeEKwlfrS729NnRg7aU

BERANE : Obilježen osamnaesti oktobar - Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropska Komisija je 2007. godine proglasila 18. Oktobar za Dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se u svim zemljama organizuju aktivnosti na nacionalnom nivou i lokalnom nivou, kojim se želi skrenuti pažnja javnosti na opasnosti i posledice trgovine ljudima.

U prisustvu zaposlenih u Centru za socijalni rad i građana Berana, održan je radni sastanak na temu borbe protiv trgovine ljudima. Ovom aktivnošću učesnici sastanka su poslali snažnu preventivnu poruku, kroz dijalog smo nastojali da ukažemo i na teške posledice i traume kroz koje žrtve trgovine ljudima prolaze.

U sali Centra za socijalni rad u Beranama učesnici sastanka su imali priliku da odgledaju film „Posmatrači“, koji se bavi problematikom trgovine ljudima, naročito među mlađom populacijom. Riječ je o kratkom igranom filmu reditelja Nikole Ljuce, čiji je cilj podizanje svijesti o trgovini ljudima. Kroz tri odvojene priče, kratki igrani film prati sudbine troje mladih ljudi koji postaju (potencijalne) žrtve u mreži trgovine ljudima. Posmatrači šalju jasnu i snažnu poruku da, iako je danas teško odrastati, jer zamke vrebaju na svakom ćošku, svaki mladi čovjek mora da vjeruje u sebe, da ne osjeća stid i da sa bližnjima podijeli sve svoje strahove, probleme i sumnje ili da se obrati specijalizovanim institucijama.

Događaj koji je organizovao Centar za socijalni rad u Beranama  povodom  dana borbe protiv trgovine ljudima ima veliki preventivni značaj jer smo informisali javnost o ovom fenomenu, koji predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

BERANE : MULTISEKTORSKA SARADNJA

U cilju unapređenja saradnje i razmjene informacija socijalna radnica Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica , Anka Vuksanović i medijatorka za RE populaciju Selimović Tanja dana 10.10.2023 godine posjetile su OŠ „ Radomir Mitrović „ i razgovarali sa direktorom Aleksandrom Vujovićem i Nikolom Raičevićem, Koordinatorom tima za prevenciju ranog napuštanja školovanja i profesorom razredne nastave.  Tom prilikom zajedničko mišljenje svih prisutnih je da se napravio veliki iskorak u integraciji djece RE populacije.  Takođe je naglašeno da se rezultati u napredovanju ostvarivanja potpune inkluzije mogu postići adekvatnom saradnjom sektorskih službi kao i projektima koji se realizuju putem NVO.

13102023 2139

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti