SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje je javna ustanova socijalne zaštite , koja nastoji pružiti efikasne i visoko-kvalitetne usluge u oblastima socijalne politike, koji je u funkciji podrške kako korisnicima, tako i svim građanima na teritoriji Prijestonice.
Centar obavlja djelatnost, odnosno poslove kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava građana i zadovoljavanje njihovih potreba utvrđenih zakonom u oblasti socijalne i dječije zaštite, porodično-pravne zaštite, vrši neposrednu pomoć i zbrinjavanje, rad sa porodicama budućih hranitelja i usvojitelja,
materijalno neobezbeđenim licima, starim i nesposobnim, licima sa bračnim i porodičnim problemima kao i niz drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

ISTORIJA:

1953.godine na Cetinju bio je oformljen SIZ zdravsvene zaštite i zdravstvenog osiguranja radnika i zemljoradnika Cetinje, SIZ socijalne i dječje zaštite Cetinje, SIZ penzionog invalidskog osiguranja Cetinje kao jedinstveni organ.
Prije toga Centar postojao u okviru Komunalnog zavoda za socijalno osguranje, odnosno kao Filijala Cetinje da bi 1984.godine na nivou Republike bio osnovan SIZ socijalne i dječje zaštite i u okviru njega područna jedinica Cetinje.
05.decembra 1990.godine Skupština socijalističke republike Crne Gore na sjednici vijeća opština donijela je odluku o osnivanju Centra za socijlni rad sa sjedištem u Titogradu za opštine: Titograd, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin.
02.februara 2006.godine Vlada Crne Gore donijela je odluku o organizovanju Javnih ustanova centara za socijalni rad a samim tim i Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin,.
05.decembra 2013.godine Vlada Crne Gore donijela je odluku o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje.

VIZIJA:

  • Da na principima vođenja zaštite nastoji pružiti efikasne i visoko-kvalitetne usluge socijalnog rada i socijalne zaštite, koje su u funkciji podrške korisnicima i dobrobiti svih građana Prijestonice Cetinje.
  • Da bude prepoznatljiv po svojoj stručnosti, inicijativnosti, kreativnosti, razvoju usluga primjerenih potrebama korisnika, da bude nosilac istraživanja, planiranja, realizovanja socijalnih aktivnosti u lokalnoj zajednici za zadovoljavanje pojedinačnih i zajedničkih socijalnih potreba i razvoja sistema socijalne zaštite.
  • Da efikasnom organizacijom Ustanove i kvalitetno obučenim kadrom JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, svojim savjesnim i profesionalnim radom doprinese poboljšanju kvaliteta života korisnika usluga.

MISIJA:

Da svojim djelovanjem sprečava, ublažava i otklanja uzroke i stanja socijalne ugroženosti, a ujedno da nastoji da pruža efikasne i visoko-kvalitetne usluge socijalne zaštite, koje su u funkciji podrške korisnicima, a u cilju poboljšavanja uslova i standarda života svih građana Prijestonice Cetinje.

 

 

Pogledaj još novosti - Prijestonica Cetinje