JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BAR: Simpozijum - Autizam

1442024 0947

Dana 13.04.2024.godine u Velikoj sali Skupštine Opštine Ulcinj, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pajović, uzela je učešće na drugom simpozijumu "Autizam", kao jedan od predavača. 

Gospođa Pajović je učesnike simpozijuma upoznala sa ulogom Centra za socijalni rad u radu sa djecom i porodicama djece sa autizmom. Predstavila je svoje iskustvo u radu sa djecom i porodicama, dostupnim uslugama i uslugama koje nedostaju u lokalnoj zajednici. Ukazala je i na značaj psihosocijalne podrške i predstavila materijalna davanja iz oblasti iz socijalne i dječije zaštite, koja mogu ostvariti djeca, t.j. roditelji/staratelji djece iz spektra autizma.

Predavači na ovom simpozijumu bili su dr Agron Ibrahimi, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Vlora Duraku Kurti pedijatar, Božidar Drecun, direktor Centra za dnevni boravak Cetinje, Anita Marić, logoped- Zavod za školstvo Crne Gore, Fatjona Geci, direktorica Centra za Autizam " Fluturo per jeten" Tetovo, Blerina Shehu Lala, roditelj djeteta sa spektrom autizma - Tirana, Melinda Zaganjor, majka djeteta, korisnika Dnevnog centra "Sirena ", Enkleida Mataj, direktorica Specijalne škole " 3 Dhjetori" i Elona Hoxha Gjika", menadžerka Centra "Lumturo Dhimbjen" - Tirana.

Na simpozijumu razgovaralo se na temu funkcionisanja Dnevnih centara u Crnoj Gori, rane intervencije, izazovima roditeljima iz ugla roditelja djece sa spektrom autizma, takođe uticaju raznih radionica-muzickih, kreativnih i adolescentnog doba djece sa autizmom i dr.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti