JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Održan prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

IMG 4061 1024x768

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja

Prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju održan je danas u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju. Na sastanku koji je trajao nekoliko sati, članovi Tima detaljno su analizirali pojavu vršnjačkog nasilja u Prijestonici Cetinje.

Prisutni su dali brojne konstruktivne i konkretne predloge za postupanje Tima u periodu od naredna četiri mjeseca.

 

22 1024x768

Članovi Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja će inicirati različite aktivnosti, poput Dana otvorenih vrata, prilikom kojih bi učenici mogli da u direktonom kontaktu sa predstavnicima lokalnih institucija (Centar za socijalni rad, Policija, Dom zdravlja…) potraže i dobju podršku i pomoć za rješavanje problema koji imaju – kazala je psihološkinja Milica Krivokapić, koja je u ime Centra za socijlni rad Prijestonice Cetinje pokrenula formiranje Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u našem gradu.

Članovi tima su se usaglasili da je neophodno izvršiti istraživanje koje bi obuhvatilo sve školske ustanove, svaki razred, odjeljenje i đaka u njemu, kako bi se stekla realna slika o ovoj problematici – kazala je ona.

Krivokapić ističe da je na današnjem sastanku utvrđeno da postoji potreba za usavršavanjem osoba koje dolaze u kontakt i rad sa djecom, u prvom redu nastavnika, da bi se prema njenim riječima, na dovoljno stručan i profesionalan način pomoglo djeci koja se suočavaju sa vršnjačkim nasiljem.

Konstatovani su i izazovi koji nesumnjivo postoje, a odnose se na narušeno povjerenje djece sa odraslima, narušenost autoriteta i nedostatak discipline koju nastavnici sprovode u učionicama, neupućenost u nadležnosti lokalnih institucija i servisa podrške koji postoje na nivou grada za djecu, mlade i njihove porodice, zatim, nedostatak kadra uslovljen važećim zakonskim regulativama, kao i nedosljedno sprovođenje postojećih procedura i protoklola koji postoje u školama, a tiču se suzbijanja i prevencije vršnjačkog nasilja – rekla je Krivokapić.

 

371788401 1406109626604312 7701585215170486392 n 1024x768

Članovi Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

 Ona je navela da su članovi tima svjesni kako je njihova misija od ključnog značaja za obezbjeđivanje sigurnog i bezbjednog okruženja za pravilan razvoj djece u Prijestonici, naglašavajući da je svako ponaosob izrazio značajnu motivaciju i želju da pruži svoj puni doprinos za rješavanje ovog problema.

U planu je i organizovanje radionica za nastavni kadar, roditelje, djecu, kao i formiranje vršnjačkih grupa za podršku djeci koja su bila dio vršnjačkog nasilja ili su u riziku da to postanu. Rad Lokalnog tima biće apsolutno transparentan kroz izvještavanja, intervjue i gostovanja na RTV Cetinje – kazala je Krivokapić, podsjetivši da je ovo prvi Lokalni tim za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja ovog tipa u Crnoj Gori, te da za cilj ima da kroz svoje aktivno djelovanje i praksu bude primjer i ostalim gradovima u Crnoj Gori.

 371809773 674793851217357 4402466837330214845 n 1024x768

Članovi Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju

Shodno prethodno potpisanom Memorandumu o saradnji lokalnih institucija/organizacija za prevenciju i sprečavanje vršnjačkog nasilja, sastanku su prisustvovali predstavnici: JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, JZU Dom zdravlja Cetinje, JPU „Zagorka Ivanović“, OŠ „Njegoš“, OŠ „Lovćenski partizanski odred“, OŠ „Šunjo Pešikan“, JU Srednja stručna škola Cetinje, JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“, Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje,  D.O.O. Agencija za razvoj i podršku poslovanju, RTV Cetinje, Savjeta roditelja JPU „Zagorka Ivanović“, kao i NVO „Aktivna zona“.

Prema riječima psihološkinje Krivokapić, sastanku se nijesu odazvali predstavnici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Prijestonice Cetinje, OŠ „Boro Vukmirović“, cetinjske Gimnazije, kao ni predstavnici Savjeta roditelja OŠ „Njegoš“ i OŠ „Lovćenski partizanski odred“.

Preuzeto sa: Održan prvi sastanak Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja na Cetinju - Cetinjski List

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti